Post doc. Wang Mengqi
.
Author:臧晶晶  Release time:2020-06-01   Access times:63

Name: 

Mengqi Wang

Address:

Room 517, Keji Shiyan Building, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China

Tel:

0551-63600469

E-mail:

mqw@ustc.edu.cn

 

EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE

2009/09-2013/06

Jilin University
Physics, B.S.

2013/09-2019/06

University of Science and Technology of China
Quantum Information, PhD.

2019/07- present

University of Science and Technology of China
Post Doc.

 

RESEARCH INTERESTS

  1. Fabrication technology of diamond quantum sensor

  2. Magnetic field sensing based on spins in diamond
CURRENT RESEARCH PROJECTS

 REPRESENTATIVE PUBLICATIONS

  1. Xing Rong*, Mengqi Wang*, Jianpei Geng*, Xi Qin, Maosen Guo, Man Jiao, Yijin Xie, Pengfei Wang, Pu Huang, Fazhan Shi, Yi-Fu Cai, Chongwen Zou, Jiangfeng Du, Searching for an exotic spin-dependent interaction with a single electron-spin quantum sensor. Nature communications 9, 739 (2018).

  2. Ya Wang, Wentao Ji, Zihua Chai, Yuhang Guo, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Pei Yu, Long Zhang, Xi Qin, Pengfei Wang, Fazhan Shi, Xing Rong, Dawei Lu, Xiong-Jun Liu, and Jiangfeng Du, Experimental observation of dynamical bulk-surface correspondence in momentum space for topological phases, Physical Review A 100, 052328 (2019).

  3. Pengfei Wang, Sanyou Chen, Maosen Guo, Shijie Peng, Mengqi Wang, Ming Chen, Wenchao Ma, Rui Zhang, Jihu Su, Xing Rong, Fazhan Shi, Tao Xu, Jiangfeng Du, Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cell. Science Advances 5 (4), eaau8038 (2019).

  4. Fazhan Shi, Fei Kong, Pengju Zhao, Xiaojun Zhang, Ming Chen, Sanyou Chen, Qi Zhang, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Xing Rong, Jihu Su, Pengfei Wang, Peter Z. Qin, and Jiangfeng Du, Single-DNA electron spin resonance spectroscopy in aqueous solutions. Nature methods 15, 697-699 (2018).

  5. Wenchao Ma, Bin Chen, Ying Liu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Fazhan Shi, Shao-Ming Fei, and Jiangfeng Du, Experimental Demonstration of Uncertainty Relations for the Triple Components of Angular Momentum, Physical Review Letters 118, 180402 (2017).

  6. Kebiao Xu, Tianyu Xie, Zhaokai Li, Xiangkun Xu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Jianpei Geng, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Experimental adiabatic quantum factorization under ambient conditions based on a solid-state single spin system, Physical Review Letters 118, 130504 (2017).

  7. Fei Kong, Chenyong Ju, Ying Liu, Chao Lei, Mengqi Wang, Xi Kong, Pengfei Wang, Pu Huang, Zhaokai Li, Fazhan Shi, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Direct measurement of topological numbers with spins in diamond, Physical Review Letters 117, 060503 (2016).

  8. Pengfei Wang, Zhenheng Yuan, Pu Huang, Xing Rong, Mengqi Wang, Xiangkun Xu, Changkui Duan, Chenyong Ju, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, High resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamond, Nature Communications 6, 6631 (2015).