Prof. Jiangfeng Du
.
Author:臧晶晶  Release time:2020-05-16   Access times:3713

Name: 

DU Jiangfeng 

Address:

Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China

Tel:

86-551-63600307

E-mail:

qcmr(AT)ustc.edu.cn

 

EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE

1997-2000

University of Science and technology of China, CHINA
PHD, Quantum computation

1998.10-2002.06

University of Science and Technology of China,
Laboratory of Quantum Communication and Quantum Computation.

2000-2004

University of Science and Technology of China,
Department of Modern Physics. Associate professor

2002.07-2003.06

National University of Singapore, Laboratory of Quantum Information. Research Fellow

2004.05-present

University of Science and Technology of China, Department of Modern Physics. Professor

 

RESEARCH INTERESTS

Spin based quantum computation and simulation, quantum metrology, and related quantum physics.

 

CURRENT RESEARCH PROJECTS

1.

Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences(Grant No. XDC07000000),High Precision Electrical and magnetic Measurement techniques and  equipments Principal Investigator (2020-2022).

2.

National Key R&D Program of China (Grant No. 2018YFA0306600), Quantum coherent control of color centers in diamond and its applications ”, Principal Investigator (2018-2023).

 

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS


1. Yang Wu, Wenquan Liu, Jianpei Geng, Xingrui Song, Xiangyu Ye, Chang-Kui Duan, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Observation of parity-time symmetry breaking in a single-spin system, Science 364, 878 (2019).

2. Kebiao Xu, Tianyu Xie, Fazhan Shi, Zhen-Yu Wang, Xiangkun Xu, Pengfei Wang, Ya Wang, Martin B. Plenio, and Jiangfeng Du, Breaking the quantum adiabatic speed limit by jumping along geodesics, Science Advances 5, eaax3800 (2019).

3. Pengfei Wang, Sanyou Chen, Maosen Guo, Shijie Peng, Mengqi Wang, Ming Chen, Wenchao Ma, Rui Zhang, Jihu Su, Xing Rong, Fazhan Shi, Tao Xu, and Jiangfeng Du, Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cell, Science Advances 5, eaau8038 (2019).

4. Hengyan Wang, Zhihao Ma, Shengjun Wu, Wenqiang Zheng, Zhu Cao, Zhihua Chen, Zhaokai Li, Shao-Ming Fei, Xinhua Peng, Vlatko Vedral, and Jiangfeng Du, Uncertainty equality with quantum memory and its experimental verification, npj Quantum Information 5, 39 (2019).

5. Yang Wu, Ya Wang, Xi Qin, Xing Rong, and Jiangfeng Du, A programmable two-qubit solid-state quantum processor under ambient conditions, npj Quantum Information 5, 9 (2019).

6. Zhaokai Li, Xiaomei Liu, Hefeng Wang, Sahel Ashhab, Jiangyu Cui, Hongwei Chen, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum Simulation of Resonant Transitions for Solving the Eigen-problem of an Effective Water Hamiltonian, Physical Review Letters 122, 090504 (2019).

7. Qi Zhang, Guangchong Hu, Gabriele G. de Boo, Miloš Rancič, Brett C. Johnson, Jeffrey C. McCallum, Jiangfeng Du, Matthew J. Sellars, Chunming Yin, and Sven Rogge, Single Rare-Earth Ions as Atomic-Scale Probes in Ultrascaled Transistors, Nano Letters 19, 5025 (2019). 

8. Fazhan Shi, Fei Kong, Pengju Zhao, Xiaojun Zhang, Ming Chen, Sanyou Chen, Qi Zhang, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Xing Rong, Jihu Su, Pengfei Wang, Peter Z. Qin, and Jiangfeng Du, Single-DNA electron spin resonance spectroscopy in aqueous solutions, Nature Methods 15, 697-699 (2018).

9. Zhihuang Luo, Jun Li, Zhaokai Li, Ling-Yan Hung, Yidun Wan, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimentally Probing Topological Order and Its Breakdown through Modular Matrices, Nature Physics 14, 160-165 (2018).

10. Fei Kong, Pengju Zhao, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Pei Yu, Jihu Su, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Nanoscale zero-field electron spin resonance spectroscopy, Nature Communications 9, 1563 (2018).

11. Xing Rong, Mengqi Wang, Jianpei Geng, Xi Qin, Maosen Guo, Man Jiao, Yijin Xie, Pengfei Wang, Pu Huang, Fazhan Shi, Yi-Fu Cai, Chongwen Zou, and Jiangfeng Du, Searching for an exotic spin-dependent interaction with a single electron-spin quantum sensor, Nature Communications 9, 739 (2018).

12. Wenchao Ma, Longwen Zhou, Qi Zhang, Min Li, Chunyang Cheng, Jianpei Geng, Xing Rong, Fazhan Shi, Jiangbin Gong, and Jiangfeng Du, Experimental Observation of a Generalized Thouless Pump with a Single Spin, Physical Review Letters 120, 120501 (2018).

13. Xing Rong, Man Jiao, Jianpei Geng, Bo Zhang, Tianyu Xie, Fazhan Shi, Chang-Kui Duan, Yi-Fu Cai, and Jiangfeng Du, Constraints on a Spin-Dependent Exotic Interaction between Electrons with Single Electron Spin Quantum Sensors, Physical Review Letters 121, 080402 (2018).

14. Wenchao Ma, Bin Chen, Ying Liu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Fazhan Shi, Shao-Ming Fei, and Jiangfeng Du, Experimental Demonstration of Uncertainty Relations for the Triple Components of Angular Momentum, Physical Review Letters 118, 180402 (2017).

15. Kebiao Xu, Tianyu Xie, Zhaokai Li, Xiangkun Xu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Jianpei Geng, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Experimental Adiabatic Quantum Factorization under Ambient Conditions Based on a Solid-State Single Spin System, Physical Review Letters 118, 130504 (2017).

16. Pu Huang, Jingwei Zhou, Liang Zhang, Dong Hou, Shaochun Lin, Wen Deng, Chao Meng, Changkui Duan, Chenyong Ju, Xiao Zheng, Fei Xue, and Jiangfeng Du, Generating giant and tunable nonlinearity in a macroscopic mechanical resonator from a single chemical bond, Nature Communications 7, 11517 (2016).

17. Jianpei Geng, Yang Wu, Xiaoting Wang, Kebiao Xu, Fazhan Shi, Yijin Xie, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Experimental time-optimal universal control of spin qubits in solids, Physical Review Letters 117, 170501 (2016). highlight article

18. Fei Kong, Chenyong Ju, Ying Liu, Chao Lei, Mengqi Wang, Xi Kong, Pengfei Wang, Pu Huang, Zhaokai Li, Fazhan Shi, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Direct Measurement of Topological Numbers with Spins in Diamond, Physical Review Letters 117, 060503 (2016). highlight article

19. Pu Huang, Liang Zhang, Jingwei Zhou, Tian Tian, Peiran Yin, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Nonreciprocal Radio Frequency Transduction in a Parametric Mechanical Artificial Lattice, Physical Review Letters 117, 017701 (2016).

20. Wenchao Ma, Zhihao Ma, Hengyan Wang, Zhihua Chen, Ying Liu, Fei Kong, Zhaokai Li, Xinhua Peng, Mingjun Shi, Fazhan Shi, Shao-Ming Fei, and Jiangfeng Du, Experimental Test of Heisenberg’s Measurement Uncertainty Relation Based on Statistical Distances, Physical Review Letters 116, 160405 (2016).

21. Fazhan Shi, Qi Zhang, Pengfei Wang, Hongbin Sun, Jiarong Wang, Xing Rong, Ming Chen, Chenyong Ju, Friedemann Reinhard, Hongwei Chen, Jörg Wrachtrup, Junfeng Wang, and Jiangfeng Du, Single-protein Spin Resonance Spectroscopy under Ambient Conditions, Science 347, 1135 (2015).

22. Pengfei Wang, Zhenheng Yuan, Pu Huang, Xing Rong, Mengqi Wang, Xiangkun Xu, Changkui Duan, Chenyong Ju, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, High resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamond, Nature Communications 6, 6631 (2015).

23. Xing Rong, Jianpei Geng, Fazhan Shi, Ying Liu, Kebiao Xu, Wenchao Ma, Fei Kong, Zhen Jiang, Yang Wu, and Jiangfeng Du, Experimental fault-tolerant universal quantum gates with solid-state spins under ambient conditions, Nature Communications 6, 8748 (2015).

24. Fei Kong, Chenyong Ju, Pu Huang, PengfeiWang, Xi Kong, Fazhan Shi, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of High-Efficiency Counterfactual Computation, Physical Review Letters 115, 080501 (2015).

25. Xinhua Peng, Hui Zhou, Bo-Bo Wei, Jiangyu Cui, Jiangfeng Du, and Ren-Bao Liu, Experimental Observation of Lee-Yang Zeros, Physical Review Letters 114, 010601 (2015). highlight article

26. Zhaokai Li, Xiaomei Liu, Nanyang Xu, and Jiangfeng Du, Experimental realization of a quantum support vector machine, Physical Review Letters 114, 140504 (2015).

27. Fazhan Shi, Xi Kong, Pengfei Wang, Fei Kong, Nan Zhao, Ren-Bao Liu, Jiangfeng Du, Sensing and atomic-scale structure analysis of single nuclear spin clusters in diamond, Nature Physics 10, 21 (2014).

28. Xinhua Peng, Zhihuang Luo, Wenqiang Zheng, Supeng Kou, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Experimental implementation of adiabatic passage between different topological orders, Physical Review Letters 113, 080404 (2014).

29. Zhaokai Li, Hui Zhou, Chenyong Ju, Hongwei Chen, Wenqiang Zheng, Dawei Lu, Xing Rong, Changkui Duan, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of a Compressed Quantum Simulation of a 32-Spin Ising Chain, Physical Review Letters 112, 220501 (2014). highlight article

30. Jingwei Zhou, Pu Huang, Qi Zhang, Zixiang Wang, Tian Tan, Xiangkun Xu, Fazhan Shi, Xing Rong, S. Ashhab, and Jiangfeng Du, Observation of Time-domain Rabi Oscillations in the Landau-Zener Regime with a Single Electronic Spin, Physical Review Letters 112, 010503 (2014).

31. Xing Rong, Jianpei Geng, Zixiang Wang, Qi Zhang, Chenyong Ju, Fazhan Shi, Chang-Kui Duan, and Jiangfeng Du, Implementation of dynamically corrected gates on a single electron spin in diamond, Physical Review Letters 112, 050503 (2014).

32. G. Waldherr, Y. Wang, S. Zaiser, M. Jamali, T. Schulte-Herbrueggen, H. Abe, T. Ohshima, J. Isoya, J. F. Du, P. Neumann, and J. Wrachtrup, Quantum error correction in a solid-state hybrid spin register, Nature 506, 204 (2014).

33. Christoph Mueller, Xi Kong, Jianming Cai, Kristina Melentijevic, Alastair Stacey, Matthew Markham, Daniel Twitchen, Junichi Isoya, Sebastien Pezzagna, Jan Meijer, Jiangfeng Du, Martin Plenio, Boris Naydenov, Liam McGuinness, and Fedor Jelezko, Nuclear magnetic resonance spectroscopy with single spin sensitivity, Nature Communications 5, 4703 (2014).

34. Pu Huang, Pengfei Wang, Jingwei Zhou, Zixiang Wang, Chenyong Ju, Zimeng Wang, Yang Shen, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Demonstration of Motion Transduction Based on Parametrically Coupled Mechanical Resonators, Physical Review Letters 110, 227202 (2013).

35. T. Staudacher, F. Shi, S. Pezzagna, J. Meijer, J. Du, C. A. Meriles, F. Reinhard, and J. Wrachtrup, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy on a (5-Nanometer)3 Sample Volume, Science 339, 561 (2013).

36. Gang-Qin Liu, Hoi Chun Po, Jiangfeng Du, Ren-Bao Liu, and Xin-Yu Pan, Noise-resilient quantum evolution steered by dynamical decoupling, Nature Communications 4, 2254 (2013).

37. Nanyang Xu, Jing Zhu, Dawei Lu, Xianyi Zhou, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum Factorization of 143 on a Dipolar-Coupling Nuclear Magnetic Resonance System, Physical Review Letters 108, 130501 (2012).

38. Jiahui Yang, Ya Wang, Zixiang Wang, Xing Rong, Chang-Kui Duan, Ji-Hu Su, and Jiangfeng Du, Observing Quantum Oscillation of Ground States in Single Molecular Magnet, Physical Review Letters 108, 230501 (2012). highlight article

39. Xiangkun Xu, Zixiang Wang, Changkui Duan, Pu Huang, Pengfei Wang, Ya Wang, Nanyang Xu, Xi Kong, Fazhan Shi, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Coherence-Protected Quantum Gate by Continuous Dynamical Decoupling in Diamond, Physical Review Letters 109, 070502 (2012).

40. Friedemann Reinhard, Fazhan Shi, Nan Zhao, Florian Rempp, Boris Naydenov, Jan Meijer, Liam T. Hall, Lloyd Hollenberg, Jiangfeng Du, Ren-Bao Liu, and Jörg Wrachtrup, Tuning a Spin Bath through the Quantum-Classical Transition, Physical Review Letters 108, 200402 (2012).

41. Pu Huang, Xi Kong, Nan Zhao, Fazhan Shi, Pengfei Wang, Xing Rong, Ren-Bao Liu, and Jiangfeng Du, Observation of an anomalous decoherence effect in a quantum bath at room temperature, Nature Communications 2, 570 (2011).

42. Ya Wang, Xing Rong, Pengbo Feng, Wanjie Xu, Bo Chong, Ji-Hu Su, Jiangbin Gong, and Jiangfeng Du, Preservation of Bipartite Pseudoentanglement in Solids Using Dynamical Decoupling, Physical Review Letters 106, 040501 (2011).

43. Hongwei Chen, Dawei Lu, Bo Chong, Gan Qin, Xianyi Zhou, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental Demonstration of Probabilistic Quantum Cloning, Physical Review Letters 106, 180404 (2011).

44. Dawei Lu, Nanyang Xu, Ruixue Xu, Hongwei Chen, Jiangbin Gong, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Simulation of Chemical Isomerization Reaction Dynamics on a NMR Quantum Simulator, Physical Review Letters 107, 020501 (2011).

45. Jiangfeng Du, Nanyang Xu, Xinhua Peng, Pengfei Wang, Sanfeng Wu, and Dawei Lu, NMR Implementation of a Molecular Hydrogen Quantum Simulation with Adiabatic State Preparation, Physical Review Letters 104, 030502 (2010). highlight article

46. Xinhua Peng, Sanfeng Wu, Jun Li, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Observation of the Ground-State Geometric Phase in a Heisenberg XY Model, Physical Review Letters 105, 240405 (2010).

47. Fazhan Shi, Xing Rong, Nanyang Xu, Ya Wang, Jie Wu, Bo Chong, Xinhua Peng, Juliane Kniepert, Rolf-Simon Schoenfeld, Wolfgang Harneit, Mang Feng, and Jiangfeng Du, Room-Temperature Implementation of the Deutsch-Jozsa Algorithm with a Single Electronic Spin in Diamond, Physical Review Letters 105, 040504 (2010).

48. Jiangfeng Du, Xing Rong, Nan Zhao, Ya Wang, Jiahui Yang, and R. B. Liu, Preserving electron spin coherence in solids by optimal dynamical decoupling, Nature 461, 1265 (2009).

49. Xinhua Peng, Jingfu Zhang, Jiangfeng Du, and Dieter Suter, Quantum Simulation of a System with Competing Two- and Three-Body Interactions, Physical Review Letters 103, 140501 (2009).

50. Jiangfeng Du, Lingzhi Hu, Ya Wang, Jianda Wu, Meisheng Zhao, and Dieter Suter, Experimental Study of the Validity of Quantitative Conditions in the Quantum Adiabatic Theorem, Physical Review Letters 101, 060403 (2008).

51. Xinhua Peng, Zeyang Liao, Nanyang Xu, Gan Qin, Xianyi Zhou, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Quantum Adiabatic Algorithm for Factorization and Its Experimental Implementation, Physical Review Letters 101, 220405 (2008).

52. Jiangfeng Du, Thomas Durt, Ping Zou, Hui Li, L. C. Kwek, C. H. Lai, C. H. Oh, and Artur Ekert, Experimental quantum cloning with prior partial information, Physical Review Letters 94, 040505 (2005).

53. Zhi Zhao, An-Ning Zhang, Yu-Ao Chen, Han Zhang, Jiang-Feng Du, Tao Yang, and Jian-Wei Pan, Experimental demonstration of a nondestructive controlled-NOT quantum gate for two independent photon qubits, Physical Review Letters 94, 030501 (2005).

54. Jiangfeng Du, Ping Zou, Mingjun Shi, Leong Chuan Kwek, Jian-Wei Pan, C. H. Oh, Artur Ekert, Daniel K. L. Oi, and Marie Ericsson, Observation of geometric phases for mixed states using NMR interferometry, Physical Review Letters 91, 100403 (2003).

55. Jiangfeng Du, Hui Li, Xiaodong Xu, Mingjun Shi, Jihui Wu, Xianyi Zhou, and Rongdian Han, Experimental Realization of Quantum Games on a Quantum Computer, Physical Review Letters 88, 137902 (2002).