A/Prof. Zhaokai Li
.
Author:臧晶晶  Release time:2022-07-15   Access times:429

Name: 

Li, Zhaokai


Address:

Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei, Anhui, 230026, PR China

Tel:

86-551-63607672

E-mail:

zkli(AT)ustc.edu.cn

 

EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE

2003-2007

USTC, Special Class for Gifted Young (School of Gifted Young)B.Sc. in physics.

2008-2014

USTC, Hefei National Laboratory for Physics Sciences at MicroscalePh.D. in physics.

2014-2018

USTC, School of Physical Sciences, Postdoc / (Associate) Research Fellow.

2018-2020

2020-present

Massachusetts Institute of Technology, Postdoc

USTC, School of Physical Sciences, (Associate) Research Fellow


 

RESEARCH INTERESTS


1. Physical implementation of quantum computation and quantum simulation;

2. Quantum control of open quantum systems;

3. Quantum machine learning and quantum artificial intelligence;


CURRENT RESEARCH PROJECTS

1.

<Theoretical and Experimental Research of Quantum Algorithm for

Artificial Intelligence> National Natural Science Foundation of China

2.


 

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS


  1.  Zhaokai Li#, Zihua Chai#, Yuhang Guo, Wentao Ji, Mengqi Wang, Fazhan Shi, Ya Wang*, Seth Lloyd and Jiangfeng Du*. Resonant quantum principal component analysis. Science Advances 7, eabg2589 (2021).

  2. Zhaokai Li, Xiaomei Liu, Hefeng Wang, Sahel Ashhab, Jiangyu Cui, Hongwei Chen, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum Simulation of Resonant Transitions for Solving the Eigenproblem of an Effective Water Hamiltonian, Physical Review Letters 122, 090504 (2019).

  3. Zhaokai Li, Xiaomei Liu, Nanyang Xu, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of a Quantum Support Vector Machine. Physical Review Letters 114, 140504 (2015)

  4. Zhaokai Li, Hui Zhou, Chenyong Ju, Hongwei Chen, Wenqiang Zheng, Dawei Lu, Xing Rong, Changkui Duan, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of a Compressed Quantum Simulation of a 32-Spin Ising Chain, Physical Review Letters 112.220501 (2014)

  5. Kebiao Xu,* Tianyu Xie,* Zhaokai Li,* Xiangkun Xu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Jianpei Geng, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Experimental Adiabatic Quantum Factorization under Ambient Conditions Based on a Solid-State Single Spin System, Physical Review Letters 118, 130504(2017).

  6. Zhihuang Luo, Jun Li, Zhaokai Li, Ling-Yan Hung, Yidun Wan, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimentally Probing Topological Order and Its Breakdown through Modular Matrices, Nature Physics 14, 160-165 (2018).

  7. Fei Kong, Chenyong Ju, Ying Liu, Chao Lei, Mengqi Wang, Xi Kong, Pengfei Wang, Pu Huang, Zhaokai Li, Fazhan Shi, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Direct Measurement of Topological Numbers with Spins in Diamond, Physical Review Letters 117, 060503(2016).

  8. Wenchao Ma, Zhihao Ma, Hengyan Wang, Zhihua Chen, Ying Liu, Fei Kong, Zhaokai Li, Xinhua Peng, Mingjun Shi, Fazhan Shi, Shao-Ming Fei, and Jiangfeng DuExperimental test of Heisenberg's measurement uncertainty relation based on statistical distances. Physical Review Letters 116, 160405 (2016).